Na obsah stránky Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené
Pravidla pro provozování stránek na Expeditions.cz Tisk E-mail
[27.11.2007]
 1. Uživatel využívá služeb EXPEDITIONS.CZ na vlastní riziko, a nebude jej ani jeho partnery činit zodpovědnými za jakékoli škody způsobené užíváním jeho služeb.

 2. Provozovatel serveru EXPEDITIONS.CZ nenese žádnou zodpovědnost za obsah uveřejňovaný na stránkách uživatelů. Odpovědnost nese vždy autor stránek.

 3. Je zakázáno umísťovat na server stránky a soubory, které nejsou v souladu s platnými zákony České Republiky.

 4. Je zakázáno na serveru umísťovat stránky s pornografickým, erotickým či warez obsahem. Dále je zakázáno na serveru umísťovat stránky, které odkazují na zdroje nelegálních dat, či je dokonce nabízejí ke stažení.

 5. Je zakázáno na server umísťovat objemné soubory, na které nevede alespoň jeden viditelný odkaz z prezentace. Dále je zakázáno odkazovat se na tyto soubory z jiného serveru nežli z EXPEDITIONS.CZ.

 6. Uživatel se zavazuje nechat si na stránky umístit reklamní lištu, to tak, aby byla na každé stránce viditelná, to znamená, že je zakázáno používání scriptů a css vlastností, které reklamní lištu nezobrazí, nebo zakryjí.

 7. Provozovatel serveru nedává žádnou záruku stále a bezchybné funkčnosti serveru, či jeho dostupnosti.

 8. Je zakázán jakýkoli refresh (automatické obnovování) jakékoli stránky. Přísně je zakázán refresh (přesměrování) titulní stránky na jiný server ze serveru EXPEDITIONS.CZ. Porušení tohoto pravidla bude posuzováno jako hrubý přestupek proti pravidlům, a účet může být bez upozornění administrátora smazán.

 9. Je zakázáno zbytečně zatěžovat server EXPEDITIONS.CZ, či dokonce napadat tento server.

 10. Při porušení pravidel může administrátor smazat účet, který se provinil proti jakémukoli z těchto pravidel. A to i bez předchozího upozornění majitele tohoto účtu. Své rozhodnutí nemusí jakkoli dokazovat.

 11. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou poskytnuty žádné třetí osobě

 12. Provozovatel EXPEDITIONS.CZ si vyhrazuje právo na zasílání reklamních sdělení a novinek všem uživatelům, kteří mají povoleno zasílaní reklamních sdělení a novinek

 13. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel. O této změně bude však informovat uživatele zprávou umístěnou na hlavní stránce serveru EXPEDITIONS.CZ

Aktualizováno ( [21.01.2008] )